AROMATEKA

Brzinom vremeplova: od drevnih tradicija do moderne izrade sapuna 1/2

Od najranijeg otkrića čarobne kombinacije masti i pepela do današnjeg dana, izrada sapuna prošla je dug put.

Povijest izrade sapuna
Izrada sapuna drevni je zanat koji se proteže skoro 5000 godina u prošlost, s dokazima o sličnim supstancama pronađenima u Iraku.
Drevne civilizacije poput Mezopotamaca i Egipćana koristile su životinjske masti i prirodne sastojke za izradu sapuna. Grci, Gali i Rimljani također su imali svoje tehnike izrade sapuna.
Do 600. godine nove ere stvoreni su cehovi za izradu sapuna i moderne formule sapuna koje danas koristimo. U 8. stoljeću pojavile su se tvornice sapuna u Italiji, Španjolskoj, Francuskoj i Engleskoj.

Važni napretci, poput izdvajanja sode iz soli i određivanja točne količine masti, korjenito su izmijenili proizvodnju sapuna. Tijekom industrijske revolucije započela je komercijalna proizvodnja sapuna, a uveden je i kontinuirani proces, pomoću kojeg je vrijeme proizvodnje sapuna smanjeno na manje od jednog dana te ga još uvijek koriste veliki komercijalni proizvođači sapuna

Izrada sapuna danas
Danas se najčešće koriste dvije metode: metoda izrade sapuna hladnim procesom i Melt & Pour (rastopiti i izliti) metoda.
Metoda hladnog procesa uključuje miješanje ulja ili masti s lužinom kako bi se stvorio sapun od nule, omogućujući beskrajne prilagodbe i kombinacije sastojaka.
S druge strane, Melt & Pour metoda odnosi se na topljenje gotove baze sapuna i dodavanje željenih sastojaka, što je praktična opcija, prikladnija i sigurnija za početnike jer eliminira potrebu za radom s lužinom, a isto tako omogućuje brojne prilagodbe i kombinacije. Također je pogodnija za one koji preferiraju manje zahtjevan i brži postupak, neusporedivo kraće vrijeme čekanja od izrade do upotrebe sapuna te mogućnost svojstvenog i prepoznatljivog umjetničkog i dizajnerskog odraza.

U drugom dijelu ovog nalova, u sljedećoj objavi, izložit ćemo različite metode izrade sapuna, a u budućim objavama, s obzirom na to da je zvijezda naše priče Melt & Pour sapun, usredotočit ćemo se isključivo na njega.

Sapunske baze naručite putem linka: Sapunske baze